Kategorie
Badania Zdrowie

Rezonans magnetyczny

MRI (Magnetic Resonance Imaging) to bezbolesna metoda diagnostyki medycznej, która umożliwia rozpoznawanie chorób bez wymiany energii. Wielką zaletą tej metody jest możliwość stosowania jej u dzieci w każdym wieku oraz u kobiet w ciąży. Istotnym przeciwwskazaniem jest klaustrofobia.

Do obrazowania rezonansem magnetycznym w klinice wykorzystuje się aparat Philips Achieva 1,5 tesli, kanałowy (produkcji holenderskiej). Urządzenie to łączy w sobie wszystkie funkcje potrzebne do uzyskania obrazów o wysokiej jakości.

W razie potrzeby wszystkie badania można wykonać ze wzmocnieniem kontrastowym.
Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) to metoda uzyskiwania tomograficznych obrazów medycznych do badania narządów wewnętrznych i tkanek z wykorzystaniem zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego. Metoda ta opiera się na elektromagnetycznym sprzężeniu jąder atomowych, najczęściej atomów wody, a konkretnie na ich zaburzeniu przez kombinację skrętów elektromagnetycznych w polu magnesu stałego o dużym natężeniu.

Informacje dla pacjentów

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego to zaawansowana, ale bezpieczna i skuteczna metoda diagnostyczna, która nie wymaga promieniowania jonizującego ani wszczepiania substancji radioaktywnych. Pole magnetyczne i impulsy o częstotliwości radiowej stanowią podstawę obrazów MRI.

Podczas badania pacjent jest umieszczany w tunelu tomograficznym. Średnica guza wynosi zwykle 70-80 cm. Tunel jest otwarty z dwóch stron. Wentylacja i oświetlenie zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu pacjentowi maksymalnego komfortu podczas badania.

Rezonans magnetyczny zapewnia wyraźny obraz narządów wewnętrznych, pomaga w postawieniu diagnozy i przepisaniu właściwego leczenia.

Cechy i zalety rezonansu magnetycznego

Rezonans magnetyczny jest jedną z najskuteczniejszych metod diagnozowania chorób mózgu i rdzenia kręgowego, kręgosłupa, stawów, narządów jamy czaszki (z wyjątkiem żołądka i jelit), miednicy małej, a także serca i stawów. Rezonans magnetyczny najczęściej stosuje się jako metoda uściślenia diagnozy.

Główne zalety MRI to wysoki kontrast tkanek miękkich (umożliwiający uzyskanie wyraźnych obrazów różnych tkanek miękkich bez wstrzykiwania środka kontrastowego) oraz brak ciśnienia wymiany.

Z reguły MRI nie stosuje się do badania płuc, żołądka oraz jelit.

Przeciwwskazania do MRI

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania MRI jest obecność rozrusznika serca (stymulator, rozrusznik, kardiowerter) lub innych wszczepionych urządzeń programowalnych, a także obecność metalu w pobliżu mózgu lub oczu.

W innych przypadkach badanie jest zazwyczaj możliwe. Jednak przed rozpoczęciem badania pacjent musi podać lekarzowi lub pielęgniarce te informacje o sobie:

 • masz wszczepione rozruszniki serca, sztuczne zastawki serca, wyrostki, gniazda, zauszniki, filtry lub inne urządzenia pełniące funkcje medyczne w środku ciała?
 • Czy w przeszłości przeprowadzano operacje na mózgu, sercu lub innych narządach?
 • masz w swoim ciele jakieś niemetalowe przedmioty (kawałki, odłamki)?
 • Czy cierpisz na epilepsję, ataki padaczki lub czy kiedykolwiek byłeś niezdolny do pracy?
 • Jeśli pacjentka jest w ciąży, powinna poinformować o tym lekarza przed badaniem.

Data i godzina badania zostanie ustalona wcześniej przez pacjenta lub lekarza. Do badania nie są potrzebne żadne specjalne przygotowania, nie ma też ograniczeń w przyjmowaniu pokarmów.

Wyjątkiem jest MRI jamy czaszki z cholangiografią MRI. Cholangiografia (musi być wykonywana na czczo – nie należy jeść przez co najmniej 4 lata przed badaniem) i rezonans magnetyczny miednicy (najlepiej wykonywać go z napełnionym woreczkiem – przed badaniem należy wypić kilka łyków rzodkiewki). Przed badaniem MRI jamy czaszki oraz każdym badaniem z dożylnym podaniem środka kontrastowego nie należy spożywać regularnych posiłków, choć lekki obiad lub kolacja nie będą przeszkadzać.

Sposób przeprowadzania rezonansu

Przed badaniem należy zdjąć i pozostawić w wyznaczonym miejscu wszystkie metalowe przedmioty i ubrania (nakrętki, ćwieki, guziki, sprzączki itp.). Sprawdzenie przedmiotów metalowych (kluczy, monet itp.), zużycia magnetycznego (kaset, dyskietek, kart kredytowych). Zdejmij metalową biżuterię, monety. Jeśli używasz makijażu z drobinkami metalu, zdejmij go. Metalowe zęby często nie mają wpływu na jakość zdjęć.

Pielęgniarka lub lekarz poprosi Panią/Pana o udanie się do sali badań MRI. Pacjent zostanie poproszony o położenie się na stole i umieszczony w środku dużej tuby (tuby magnetycznej). Przez cały czas trwania badania lekarz będzie monitorował pacjenta za pomocą kamery wideo. W razie potrzeby będzie można się z nim skontaktować za pomocą specjalnego systemu interkomowego.

Podczas badania może być konieczne podanie środka kontrastowego. Jest to konieczne, aby lepiej „naświetlić” obszary zainteresowania lekarza. Środki kontrastowe MRI są lekami na bazie gadolinu, podawanymi dożylnie w ilości 5-20 ml. Zabiegowi temu zwykle nie towarzyszą żadne nieprzyjemne odczucia ani reakcje niepożądane.

Głównym zadaniem użytkownika jest utrzymanie stabilnych rąk przez cały czas trwania badania (często trwa ono od 20 do 30 minut). Decyduje to o jakości uzyskanych obrazów.

Podczas badania odczuwalny jest rytmiczny szum o różnej tonacji i poziomie. Wiąże się to z normalnym funkcjonowaniem urządzenia.

Po zakończeniu badania wyniki można odebrać następnego dnia lub przekazać lekarzowi, który skierował pacjenta na badanie. W razie potrzeby i po konsultacji z lekarzem wyniki można odebrać do 1 roku po badaniu.

Przed i w trakcie procedury MRI

Przed skanowaniem należy usunąć wszystkie metalowe przedmioty, sprawdzić obecność urządzeń medycznych i tworzyw sztucznych. Skanowanie metodą rezonansu magnetycznego może trwać do 20-30 tygodni, ale może też trwać dłużej. Na przykład skanowanie jamy czaszki trwa dłużej niż skanowanie mózgu.

Ponieważ podczas badania MRI jest głośno hałas, obowiązkowa jest ochrona uszu.

W niektórych rodzajach badań stosuje się dożylne wstrzyknięcie środka kontrastowego.

Przed wykonaniem MRI pacjenci powinni dowiedzieć się, jakich informacji dostarczy badanie i jaki będzie miało wpływ na strategię leczenia, czy istnieją przeciwwskazania do MRI oraz czy i w jakim celu zostanie użyty kontrast. Przed rozpoczęciem procedury: jak długo będzie trwało skanowanie, gdzie znajduje się przycisk aktywacji oraz jak można skontaktować się z personelem podczas skanowania.

Cechy sprzętu medycznego w pracowni rezonansu magnetycznego

Połączenie pola magnetycznego o wysokim natężeniu stosowanego podczas skanowania MRI i pola o wysokiej częstotliwości radiowej o wysokim natężeniu stawia ekstremalne wymagania sprzętowi medycznemu używanemu podczas badań. Musi on mieć specjalną konstrukcję i może podlegać dodatkowym ograniczeniom dotyczącym stosowania w pobliżu urządzenia MRI.

Przeciwwskazania

Istnieją zarówno przeciwwskazania negatywne, które umożliwiają wykonanie zabiegu w określonych warunkach, jak i bezwzględne, które uniemożliwiają jego wykonanie.

Bezwzględne przeciwwskazania

 • Zainstalowany kardiostymulator (zmiany pola magnetycznego mogą wpływać na rytm serca).
 • Femoramagnetyczne lub elektroniczne implanty ucha środkowego.
 • duże implanty metalowe, odłamki feromagiczne.
 • Aparat feromagnetyczny ILIZAROV.
 • Przeciwwskazania niepożądane
 • pompy insulinowe
 • stymulatory nerwów
 • Nieferromagnetyczne implanty wewnątrzustne,
 • protezy zastawek serca (na dużych polach, gdy podejrzewa się dysfunkcję)
 • klipsy krwionośne (z wyłączeniem naczyń mózgowych),
 • zdekompensowana niewydolność serca,
 • Pierwszy trymestr ciąży (brak jest dowodów na teratogenne działanie pól magnetycznych, choć metoda ta jest lepsza niż skanowanie za pomocą promieniowania rentgenowskiego lub tomografii komputerowej).
 • Klaustrofobia (ataki paniki podczas przebywania w tunelu mogą uniemożliwić wykonanie badania).
 • potrzeba monitorowania fizjologicznego
 • niedostosowanie do potrzeb pacjenta
 • stan krytyczny/ekstremalnie krytyczny u pacjenta z chorobą podstawową/satelitarną
 • tatuowanie przy użyciu metalowych połączeń w barierach (może dojść do obrażeń).
 • Do negatywnych przeciwwskazań MRI należy dodać protezy dentystyczne i systemy wsporników, ponieważ mogą wystąpić artefakty związane z nieregularnością pola.

Szeroko stosowany w protetyce tytan nie jest ferromagnetyczny i jest praktycznie bezpieczny w rezonansie magnetycznym; wyjątkiem jest dostępność stopów tytanu na bazie sprejów tytanowych (np. dwutlenku tytanu).

Dodatkowym przeciwwskazaniem do wykonania MRI jest obecność implantów ślimakowych – protez ucha wewnętrznego. MRI jest przeciwwskazany w przypadku niektórych protez ślimakowych, ponieważ w implancie ślimakowym znajdują się części metalowe, które zawierają materiały ferromagnetyczne.

Jeżeli badanie MRI jest wykonywane z kontrastem, przeciwwskazania te należy dodać:

 • Niedokrwistość hemopoetyczna;
 • Nadwrażliwość na składniki wchodzące w skład środka kontrastowego;