Kategorie
Badania Zdrowie

Biopsja

Biopsja polega na pobraniu próbki tkanki z ciała w chwili śmierci w celu dokładnego zbadania. Lekarz zaleca wykonanie biopsji w przypadku podejrzenia nieprawidłowego obszaru skóry lub tkanki. Specjaliści nazywają obszar nieprawidłowej tkanki nidusem, guzem lub hiperplazją. Podejrzany obszar zauważa się podczas badania fizycznego lub endoskopii.

Dlaczego wykonuje się biopsję? Biopsję najczęściej wykonuje się w celu wykrycia raka. Biopsja może jednak pomóc w wykryciu wielu chorób.

Rodzaje biopsji

 • wycinająca: Cała masa lub narząd poddawany badaniu jest usuwany chirurgicznie.
 • nacinająca: zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu części danej masy lub narządu.
 • punkcyjna: Wydrążona igła nakłuwa badaną jednostkę i usuwa fragmenty lub kolumnę tkanki.
 • aspiracyjna: materiał jest pobierany metodą ekstrakcji próżniowej.
 • celowana: biopsja jest pobierana za pomocą kleszczyków biopsyjnych (biopsja punktowa)

Co dzieje się po pobraniu próbki?

Wysłanie próbki biopsyjnej do badania histologicznego obejmuje mikroskopowe badanie wycinków tkanki, które są umieszczane w specjalistycznym roztworze, a następnie w parafinie, po czym następuje barwienie i wycinanie. Barwienie jest konieczne, aby komórki i ich fragmenty mogły być lepiej rozróżnione podczas badania mikroskopowego. Pacjent otrzymuje wyniki po 4-14 dniach.

Czasami badanie histologiczne musi być wykonane w trybie pilnym. Następnie podczas operacji pobiera się biomateriał, materiał biopsyjny zamraża się, a następnie wykonuje się wycinki i barwi według podobnego schematu. Czas potrzebny na przeprowadzenie takiej analizy nie przekracza 40 minut.

Lekarze mają stosunkowo niewiele czasu na określenie rodzaju guza i podjęcie decyzji o zakresie i sposobie leczenia chirurgicznego. Dlatego w takich sytuacjach stosuje się histologię w trybie pilnym.

Jak przygotować się do biopsji?

Przed wykonaniem biopsji pacjent powinien zrobić badanie laboratoryjne krwi i moczu. Bardzo ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi o wszelkich chorobach, zaburzeniach krwawienia i alergiach na leki. Jeśli zabieg planuje się w znieczuleniu, na 8 godzin przed pobraniem próbki do biopsji nie wolno jeść ani pić żadnych płynów.

Biomateriał pobiera się w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym, dzięki czemu zabieg zazwyczaj nie wiąże się z bólem.

W jaki sposób pobiera się biopsje z określonych narządów i tkanek?

Ginekologia

 • Wycięcie tkanki za pomocą skalpela
 • Kontrola biopsji za pomocą histeroskopii lub kolposkopii,
 • Pobieranie materiału przez aspirację
 • Laparoskopowa biopsja jajnika
 • Biopsja endometrium w rurociągu

Jelito

 • Przebicie;
 • Pętla;
 • Trepanacja – polega na pobraniu biopsji za pomocą ostrej, pustej w środku rurki;
 • Stippling;
 • Nacięcie;
 • Skaryfikacja – gdy próbkę biopsyjną zeskrobuje się.
 • Metoda zależy od lokalizacji i charakteru badanego obszaru, ale najczęściej stosuje się kolonoskopię z biopsją.

Trzustka

 • Aspiracja techniką cienkoigłową
 • Laparoskopowa
 • Transduodental
 • Śródoperacyjnie
 • Biopsję trzustki przeznacza się w celu określenia zmian morfologicznych w komórkach trzustki w obecności nowotworów oraz w celu wykrycia innych procesów patologicznych.

Mięśnie

 • Badanie biopsyjne mięśni i powięzi mięśniowej. Diagnozę przeprowadza się za pomocą igły lub otwartego zabiegu chirurgicznego.
 • Pęcherz moczowy

Krew

 • Metoda aspiracji
 • Trepanobiopsja

Oczy

 • Biopsja aspiracyjna wspomagana próżniowo
 • Tkanka kostna

Przezskórnie przez nakłucie, przy użyciu grubej lub cienkiej igły, lub chirurgicznie